Frontier Consulting

Metaller ve mineraller günlük yaşamın hayati bileşenleridir ve olmaya devam edecektir. İnşaat ve altyapılar için gerekli olan öğelerin yapımında çok önemli bir rol oynarlar.

Metal & Madencilik

Metaller ve mineraller günlük yaşamın hayati bileşenleridir ve olmaya devam edecektir. İnşaat ve altyapılar için gerekli olan öğelerin yapımında çok önemli bir rol oynarlar.

Bununla birlikte, metal ve minerallerin üretimi ve ticareti tehlikeli çalışma koşulları, çevresel bozulma ve diğer olumsuz etkilerle ilişkilendirilebilir. Nihai alıcılar, bankalar, düzenleyiciler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere bu alandaki etkili paydaşlar, metal ve minerallerin sorumlu ve duyarlı bir şekilde üretildiğine dair güven olgusuna ihtiyaç duyabilmektedir.

Teknoloji

İnovasyonun hem bir fırsat hem de tehdit olduğu bir sektörde, teknoloji firmaları hızlı bir şekilde ölçeklenebilmeli ve daha da hızlı adapte olabilmelidir.