Frontier Consulting

Gelişmekte olan pazarlarda hızla artan enerji talebi, enerji üretim, iletim ve dağıtım kapasitelerinin büyük ölçüde geliştirilmesini gerektirmektedir.

Enerji & Çevre

Gelişmekte olan pazarlarda hızla artan enerji talebi, enerji üretim, iletim ve dağıtım kapasitelerinin büyük ölçüde geliştirilmesini gerektirmektedir. Ana faaliyetler petrol, gaz ve hidro gibi geleneksel enerji kaynaklarına odaklanabilirken, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjiler de giderek daha geniş bir ilgi görmektedir.

Enerji ve çevre sektöründe faaliyet gösteren şirketler sorunlarla boğuşuyor: artan küresel rekabet, çevreyi tahrip eden teknolojilerin yükselişi, iklim değişikliği sorunları ve daha sofistike hükümet düzenlemeleri bunlardan bazıları. Bu faktörler, en iyi şekilde yönetilen kurumlar için bile karmaşıklığı ve riskleri artırır.

Sağlık

Küresel sağlık sektörü, sağlık sistemlerinin odağında bulunup kaynaklarını tüketmeye devam eden pandeminin sunduğu yeni zorluklara karşı yükselmeye devam ediyor.